یادگار نبی

پیامبر اکرم(ص):نماز نور چشم من است

یادگار نبی

پیامبر اکرم(ص):نماز نور چشم من است


امام خمینی (ره) :
" نماز پشتوانه ی ملت است."
" نماز بالاترین ذکر خداست."

امام خامنه ای : نماز، همه چيز است. آن كسى كه همه‌ى رابطه‌هايش قطع شده، اگر توانسته باشد رابطه‌ى نماز را نگه دارد، اين او را نجات ميدهد.

آیت الله بهجت (ره): همین امور ساده و آشکار مثل نماز، بعضی را بر سماوات میرساند، و برای عده ای هیچ خبری نیست!
1-اخلاق کلید خیر و شر

امام صادق علیه السلام:

آگاه باش که جوان خوش اخلاق، کلید خیر و قفل شر است و جوان بداخلاق قفل خیر و کلید شر است.

(امالى طوسى، ص 302، ح 598)

2- خوش اخلاقی زینت اسلام

امام صادق علیه السلام:

خوش اخلاقى در بین مردم زینت اسلام است.

(کنزالعمال، ج10، ص143، ح28731)

 

3- زندگی گوارا با اخلاق

امام على علیه السلام:

هر کس خوش اخلاق باشد، زندگى اش پاکیزه و گوارا مى گردد.

(نهج البلاغه، خطبه 184)

4- آبادی شهرها در گرو اخلاق نیک

امام صادق علیه السلام:

نیکى و خوش اخلاقى، شهرها را آباد و عمرها را زیاد مى کند.

(التوحید، ص 63)

5- الفت با دوستان

امام على علیه السلام:

خوش اخلاقى روزى ها را زیاد مى کند و میان دوستان انس و الفت پدید مى آورد.

(نهج الفصاحه، ح 781)

6- ورود به بهشت

پیامبر صلى الله علیه و آله:

اخلاق خود را نیکو کنید و با همسایگان خود مهربان باشید و زنان خود را گرامى بدارید تا بى حساب وارد بهشت شوید.

(التوحید، ص 127)

7- راه لذت بردن از کارهای نیک

امام على علیه السلام:

خودت را به کارهاى زیبا (خدا پسندانه) عادت بده که اگر به آنها عادت کنى برایت لذت بخش مى شوند.

(نهج البلاغه، خطبه 178)

8- خوش اخلاق هم رتبه روزه دار

امام على علیه السلام:

خودتان را بر خوش اخلاقى تمرین و ریاضت دهید، زیرا که بنده مسلمان با خوش اخلاقى خود به درجه روزه گیر شب زنده دار مى رسد.

(نهج البلاغه، خطبه 91)

9- معنای خوش اخلاقی

امام صادق علیه السلام:

در پاسخ به پرسش از معناى خوش اخلاقى فرمودند: نرمخو و مهربان باشى، گفتارت پاکیزه و مؤدبانه باشد و با برادرت با خوشرویى برخورد کنى.

(غررالحکم، ج2، ص451، ح3260)

10- بهترین افراد

پیامبر صلى الله علیه و آله:

آیا شما را از بهترین افرادتان خبر ندهم؟ عرض کردند: چرا، اى رسول خدا. حضرت فرمودند: خوش اخلاق ترین شما، آنان که نرمخو و بى آزارند، با دیگران انس میگیرند و دیگران نیز با آنان انس و الفت مى گیرند.

(غررالحکم، ج6، ص441، ح10926)

11- اخلاق خوش و عبادت

امام حسین علیه السلام:

خوش اخلاقى عبادت است.

(کنزالعمال، ج13، ص151، ح36472)

12- بداخلاقی و ناتوانی

پیامبر صلى الله علیه و آله:

هر کس بد اخلاق باشد، خودش را عذاب مى دهد و هر کس غم و غصه اش زیاد شود، تنش رنجور مى گردد.

(نهج الفصاحه، ح 3002)

13- رسیدن به آرزوها

امام على علیه السلام:

انسان، با نیّت خوب و اخلاق خوب، به تمام آنچه در جستجوى آن است، از زندگى خوش و امنیت محیط و روزى زیاد، دست مى یابد.

(غررالحکم، ح 10141)

14- هدف از بعثت

پیامبر صلى الله علیه و آله:

من تنها برانگیخته شده ام تا اخلاق بزرگوارانه را به کمال رسانم.

(بحارالأنوار، ج 71، ص 382)

15- رفتار پیامبرانه

پیامبر صلى الله علیه و آله چنان با هم نشینان رفتار مى نمودند که هیچ یک از آنان گمان نمى کرد کسى نزد آن حضرت از وى گرامى تر باشد.

(عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 284)

16- خوش اخلاقی ثمره صله رحم

امام صادق علیه السلام:

صله رحم، انسان را خوش اخلاق، با سخاوت و پاکیزه جان مى نماید و روزى را زیاد مى کند و مرگ را به تأخیر مى اندازد.

(کافى، ج 2، ص 151، ح 6)

17- عمر زیاد با اخلاق خوش

پیامبر صلى الله علیه و آله:

صله رحم، خوش اخلاقى و خوش همسایگى، شهرها را آباد و عمرها را زیاد مى کند.

(نهج الفصاحه، ح 1839)

18- خانه ای در بالای بهشت

پیامبر صلى الله علیه و آله:

من براى کسى که بگو مگو را رها کند، هر چند حق با او باشد و براى کسى که دروغ گفتن را اگر چه به شوخى باشد، ترک گوید و براى کسى که اخلاقش را نیکو گرداند، خانه اى در حومه بهشت و خانه اى در مرکز بهشت و خانه اى در بالاى بهشت ضمانت مى کنم.

(خصال، ص 144، ح 170)

19- سبب خوشرویی

امام على علیه السلام:

باید نیاز به مردم و بى نیازى از آنان، در دلت گردآیند، تا نیازت به آنان، سبب نرمى در گفتار و خوش رویى ات شود و بى نیازى ات، سبب آبرودارى و عزّتت باشد.

(کافى، ج 2 ، ص 149، ح 7)

20- عقل و اخلاق

امام صادق علیه السلام:

عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست.

(اصول کافی، ج 1، ص 27)

21- اخلاق پیامبران

پاکیزگى از اخلاق پیامبران است.

(کافى، ج 5، ص 567، ح 50)

22- خیر دنیا و آخرت

پیامبر صلى الله علیه و آله:

مردى به رسول خدا صلى الله علیه و آله عرض کرد: به من اخلاقى بیاموزید که خیر دنیا و آخرت در آن جمع باشد، حضرت فرمودند: دروغ نگو.

(بحارالأنوار، ج72، ص262، ح43)

23- اخلاق اسلام

امام على علیه السلام:

دروغگویى از اخلاق اسلام نیست.

(غررالحکم، ج5، ص74، ح7460)

24- نزدیکترین اخلاق به رسول الله

پیامبر صلى الله علیه و آله:

به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: آیا تو را خبر ندهم که اخلاق کدام یک از شما به من شبیه تر است؟ عرض کردند: آرى، اى رسول خدا. فرمودند: آن کس که از همه شما خوش اخلاق تر و بردبارتر و به خویشاوندانش نیکوکارتر و با انصاف تر باشد.

(مکارم الاخلاق، ص 442)

25- ایمان و اخلاق

امام رضا علیه السلام:

أحسَنُ الناسِ إیماناً أحسَنُهم خُلقاً و ألطَفُهم باَهلِه، وَ اَنا اَلطَفُکم بِاَهلى؛

نیکوترین مردم از نظر ایمان، خوش خلق‌ترین و با لطفترین آنها نسبت به اهل خویش است.

(عیون اخبار الرضا، 38)

26- خیر دنیا و آخرت

امام على علیه السلام:

چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده است: راستگویى، اداء امانت، حلال خورى و خوش اخلاقى.

(غررالحکم، ج2، ص151، ح2142)

27- خودآزاری در بداخلاقی

امام صادق علیه السلام:

هر کس بداخلاق باشد، خودش را شکنجه و آزار مى دهد.

(کافى، ج2، ص321، ح4)

28- زینت اخلاق

امام على علیه السلام:

سخاوت، محبّت آور و زینت اخلاق است.

(غررالحکم، ج2، ص10، ح1600)

29- شریف ترین اخلاق

امام على علیه السلام:

شریف ترین اخلاق، تواضع، بردبارى و نرم خویى است.

(غررالحکم، ج2، ص442، ح3223)

30- خوش اخلاق همنشین پیامبر

پیامبر صلى الله علیه و آله:

نزدیک ترین شما به من در قیامت، راستگوترین، امانتدارترین، وفادارترین به عهد، خوش اخلاق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است.

(بحارالأنوار، ج75، ص94، ح12)

31- بداخلاقی منفور درگاه الهی

پیامبر صلى الله علیه و آله:

من ادب آموخته خدا هستم و على، ادب آموخته من است. پروردگارم مرا به سخاوت و نیکى کردن فرمان داد و از بخل و سختگیرى بازَم داشت . در نزد خداوند عزّوجلّ چیزى منفورتر از بخل و بد اخلاقى نیست. بد اخلاقى ، عمل را ضایع مى کند ، آن سان که سرکه عسل را.

(مکارم الاخلاق، ص 17)

32- اثر نماز شب در اخلاق

امام صادق علیه السلام:

نماز شب، انسان را خوش سیما، خوش اخلاق و خوشبو مى کند و روزى را زیاد و قرض را ادا مى نماید و غم و اندوه را از بین مى برد و چشم را نورانى مى کند.

(ثواب الأعمال، ص 42)

33- اخلاق خوش صاحب دل مردم

پیامبر صلى الله علیه و آله:

با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید پس دلشان را با اخلاق (نیک) به دست آورید .

(نثرالدر،ج1، ص123)

34- ثواب لبخند

امام رضا علیه السلام:

مَن تَبَسَّمَ فى وَجهِ أخیهِ المُؤمِنِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً؛

هر که به روى برادر مؤمنش لبخند بزند، خداوند برایش ثوابى خواهد نوشت.

(دوستى در قرآن و حدیث، ص 216 ،ح 535)

35- بهترین هدیه به مومن از جانب خدا

پیامبر صلى الله علیه و آله:

بهترین چیزى که به مؤمن داده شده خوش اخلاقى و بدترین چیزى که به انسان داده شده دلى بد در چهره اى زیباست.

(کنزالعمّال، ح 5170)

36- اخلاق نیکو هدف پیامبران

پیامبر صلى الله علیه و آله:

چه چیزى مانع توست که زندگى پسندیده و مرگ با سعادت را داشته باشى، چرا که من براى کامل نمودن اخلاق زیبا مبعوث شده ام.

(مجمع الزوائد، ج 8 ، ص 23)

37- محبوبترین نزد رسول الله

پیامبر صلى الله علیه و آله:

 محبوب ترین شما در نزد خدا، خوش اخلاق ترین شماست.

(مجمع البیان، ج 10، ص 87)

38- کمند دوستی

امام على علیه السلام:

خوشرویى، کمند دوستى است.

(میزان الحکمة، ح 1841)

39- فضایل اخلاقی سهل و ممتنع

 امام على علیه السلام:

فضائل اخلاقى و صفات پسندیده چه به سختى به دست مى آیند و چه آسان از دست مى روند.

(شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج20، ص 259، ح38)

40- بالاترین خرد

امام حسن مجتبی علیه السلام:

خوشرفتارى با مردم، رأس خرد است.

(میزان الحکمة، ح 13703)

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

پشتیبانی